Dokumenty rekrutacja i zakwaterowanie

Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Wniosek do bursy

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Deklaracja kontynuacji pobytu wychowanek niepełnoletni

Deklaracja kontynuacji pobytu wychowanek pełnoletni 

 

Wychowankowie niepełnoletni 

Wychowankowie pełnoletni 

W dniu zakwaterowania należy okazać dowód wpłaty kaucji w wysokości 100 zł (kaucję należy wpłacić po uzyskaniu informacji o przyjęciu do bursy). Wychowankowie kontynuujący pobyt, którzy w czerwcu nie wnioskowali o zwrot kaucji nie muszą przywozić potwierdzenia wpłaty, bo kaucja jest na ich kontach.

Dane do wpłaty kaucji:

Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
95907200022005050109870001
Tytułem: kaucja za ……….. (imię i nazwisko wychowanka)

Możliwość komentowania została wyłączona.