Z dziejów bursy

 

Kalendarium historii naszej placówki

1945 rok – powstanie internatu pniewskiego przy lokalnym gimnazjum, początkowo mieścił się w Zakładzie Sióstr a potem przeniesiono go na ul. Szkolną

1951 – 1955 – pniewski internat funkcjonował jako internat zbiorczy z Zespół Szkół Zawodowych w Pniewach

1952/53 – wraz z nowym rokiem szkolnym Ministerstwo Oświaty upaństwowiło placówkę; decyzja ta pozwoliła na pozyskanie środków i wykonanie remontu zniszczonego budynku oraz zakup podstawowego sprzętu internackiego

1955 – internat ponownie został przeznaczony dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego

1959 rok – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego przez Czesław Dziamski wystąpił z wnioskiem o wybudowanie nowego budynku dla pniewskiego internatu

1968 rok – początek plac budowlanych – nowy internat powstawał przy budynku Liceum Ogólnokształcącego

19 czerwca 1969 – uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budynek przy ul. św. Ducha

1972 rok – zakończenie budowy internatu

1 września 1972 rok – inauguracja nowego roku szkolnego w nowym budynku

1990 – internat został przekształcony w samodzielną placówkę i rozpoczął funkcjonowanie jako bursa

1999 – ponowne włączenie bursy w struktury Liceum Ogólnokształcącego i powrót do nazwy internat

1999 rok – w pomieszczeniach Bursy Szkolnej powstało Kolegium Języka Angielskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

2000- 2003 – kapitalny remont placówki –  Każdy pokój został wyposażony w łazienkę z prysznicem, tym samym zmniejszyła się powierzchnia mieszkalna pokoju do 3 osób maksymalnie. Wykorzystano nieużywane pomieszczenia, tworząc w nich w pełni wyposażone kuchenki, z których mogła korzystać, w miarę potrzeb, młodzież. Wymieniono również instalacje CO i wodno-kanalizacyjną oraz okna.

2001 – przekształcenie internatu w samodzielną jednostkę budżetową o nazwie Bursa Szkolna w Pniewach

2015 – włączenie bursy w skład Zespołu Szkól im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

 

Kierownictwo 

1945 – 1946   brak danych – internat w zakładzie sióstr, prowadzony przez siostry

1946 – 1947   Janecki

1947 – 1948   Hanyż J.

1948 – 1949   Józefiak

1949 – 1950   Grubecki

1950 – 1951   Kegel

1951 – 1955   Bociański – internat zbiorczy z Zespół Szkół Zawodowych w Pniewach

1955 – 1969   Zbigniew Deszczyński-Deska – kierownik, młodzież tylko z liceum

1969 – 1972   Daniela Rybarska – kierownik internatu

1972 – 1987   Wojciech Witczak – pierwszy kierownik nowego internatu

1987 – 1990 Bożena Przybyszewska – Sfora – kierownik

1990 – 1992 Barbara Cholewińska – dyrektor bursy

1992 – 1995 Zygfryd Stańke – dyrektor bursy

1995 – 1996 Maria Detka – dyrektor bursy

1996 – 1997 Urszula Napierała – dyrektor bursy

1997 – 1999 Urszula Czeska – dyrektor bursy

1999 – 2001 Urszula Kubiaczyk – kierownik internatu przy L.O

2001 – 2015 Urszula Kubiaczyk – dyrektor bursy

2015             Katarzyna Szczepaniak – p.o. dyrektora bursy

2015   – nadal Mariusz Kalemba – kierownik bursy

 

Niniejsze opracowanie wykorzystuje pracę magisterską Rafała Tomaszewskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.