Oferta

Opłaty w Bursie Szkolnej w Pniewach

Opłaty za zakwaterowanie uczniów *1

Opłaty za zakwaterowania młodzieżowych  i dziecięcych grup zorganizowanych *2

Opłaty za zakwaterowanie dla osób indywidualnych*2

Opłaty za posiłki*

– wychowankowie Bursy Szkolnej

 

– obozy sportowe, kolonie

– półkolonie Gminy Pniewy

 

– pozostali kontrahenci

 

 

Uczniowie szkoły II śniadanie

 

Uwagi

*1 Uchwała Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 27 czerwca 2019r.

*2 Zarządzenie Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 października 2017r.

*3 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Pniewach

 

Ceny podane są brutto. Zasady naliczania podatku VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług.

Możliwość komentowania została wyłączona.