Rekrutacja

Kandydaci do bursy składają w biurze bursy
wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami
(zgodnie z kryteriami przewidzianymi w Ustawie Prawo Oświatowe).

Dopuszczalne jest przesyłanie drogą elektroniczną na adres: bursa_szkolna_pniewy@interia.pl
(dokument powinien być wypełniony i ręcznie podpisany
a następnie zeskanowany)
lub pocztą tradycyjną na adres: Bursa Szkolna w Pniewach ul. św. Ducha 10, 62-045 Pniewy

Harmonogram rekrutacji

– Wniosek do bursy
Wniosek

– Deklaracja kontynuacji pobytu wychowanek niepełnoletni
Deklaracja

– Deklaracja kontynuacji pobytu wychowanek pełnoletni
Deklaracja

– Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie 1

– Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczenie 2

Możliwość komentowania została wyłączona.