Ogłoszenie

10 sierpnia 2020

Zebranie organizacyjne
dla rodziców wychowanków po raz pierwszy mieszkających w bursie odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 18.00.

Zakwaterowanie wychowanków już wcześniej mieszkających od godziny 19.30.

Przy zakwaterowaniu wszystkich wychowanków konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego w celu podpisania dokumentów.

Przy podpisywaniu umowy niezbędne jest uzupełnienie danych z dowodu osobistego, dlatego prosimy o jego zabranie.
Bez podpisanych dokumentów żaden wychowanek nie zostanie zakwaterowany.

W dniu zakwaterowania należy okazać dowód wpłaty kaucji w wysokości 100 zł (kaucję należy wpłacić po uzyskaniu informacji o przyjęciu do bursy)

Dane do wpłaty kaucji:

Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach

                      95907200022005050109870001

Tytułem: kaucja za ……….. (imię i nazwisko wychowanka)

Wychowanek jest zobowiązany do posiadania pościeli, obuwia domowego (np.kapcie, tenisówki), ręcznika i przyborów toaletowych.

Półkolonie w naszej bursie

1 sierpnia 2020

Tradycyjnie w lipcu w naszej bursie zostały zorganizowane półkolonie letnie dla dzieci naszej gminy. Odbyły się dwa dwutygodniowe turnusy, w których uczestniczyło 41 dzieci. Sfinansowane zostały z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rodziców, którzy pokrywali koszty wyżywienia.

Tegoroczne półkolonie były trochę inne niż dotychczasowe, ale nie oznacza to, że zabrakło atrakcji. Dzieci nie mogły narzekać na nudę – były zajęcia plastyczne, w czasie których wykonywały m.in. kosmos w słoiku, ozdabiały ramki, zajęcia sportowo – integracyjne, spotkanie z eksperymentami chemicznymi a także wyjścia do Pniewskich Łazienek. Dzieci z pierwszego turnusu uczestniczyły także w warsztatach malarskich a dla drugiego turnusu wychowawczynie zorganizowały dzień piracki. Wiele emocji wzbudził dzień balonowy, w czasie którego największą atrakcją był dmuchaniec.

Nie zabrakło także wyjazdów – w tym roku dzieci odwiedziły hodowlę alpak w Starym Tomyślu, gdzie poznały te egzotyczne dla naszego kraju zwierzęta, miały okazję je karmić oraz wykonywały prace plastyczne. Wybrały się także do Stajni Zadora w Zajączkowie, gdzie próbowały swoich sił w woltyżerce, mogły przejechać się konno oraz uczestniczyły w podchodach w tamtejszym lesie.

Przez całe półkolonie dzieciom towarzyszył Mały Książę, który był motywem przewodnim tegorocznych zajęć profilaktycznych.

Ogłoszenie

29 lipca 2020

Od 3 do 20 sierpnia bursa nieczynna.

W tym czasie wnioski o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2020/2021 należy składać w sekretariacie szkoły przy ulicy Wolności.

Ogłoszenie dla rodziców uczestników II turnusu półkolonii

8 lipca 2020

Faktury za udział w II turnusie półkolonii będą do odbioru

w biurze bursy 15 lipca w godzinach 7.00 – 15.00.

Wpłat dokonujemy do 17 lipca na konto bankowe.

Rodzice (prawni opiekunowie) przy odbiorze faktur będą zobowiązani

do podpisania niezbędnych dokumentów.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00 – 15.00.

Dzieci przyprowadzamy do sal przypisanych od godziny 8.50 i odbieramy do godziny 15.00.

Ogłoszenie dla rodziców uczestników półkolonii

29 czerwca 2020

Lista dzieci zakwalifikowanych na I turnus półkolonii została wywieszona
na tablicy ogłoszeń Bursy Szkolnej.

Faktury za udział będą do odbioru w biurze bursy  1 lipca w godzinach 7.00 – 15.00.
Wpłat dokonujemy do 3 lipca na konto bankowe.
Rodzice (prawni opiekunowie) przy odbiorze faktur będą zobowiązani
do podpisania niezbędnych dokumentów.
Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00 – 15.00.
Dzieci przyprowadzamy do sal przypisanych do danej grupy od godziny 8.50 i odbieramy do godziny 15.00.

Odbiór rzeczy osobistych z Bursy

3 czerwca 2020

Drodzy Wychowankowie!

Informuję, że należy odebrać  rzeczy osobiste pozostawione w bursie.
Zainteresowanych zapraszam w codziennie do godziny 15.

Przy okazji można pozostawić deklarację kontynuacji pobytu w bursie na przyszły rok szkolny.
Mariusz Kalemba
Kierownik Bursy Szkolnej w Pniewach

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

2 czerwca 2020

Drodzy Rodzice i Kandydaci do zamieszkania w bursie
Informujemy, że rekrutacja do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2020/2021 odbywa się zgodnie z kalendarzem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Kandydaci do bursy składają w biurze bursy wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami (zgodnie z kryteriami przewidzianymi w Ustawie Prawo Oświatowe).
Dopuszczalne jest przesyłanie drogą elektroniczną na adres: bursa_szkolna_pniewy@interia.pl (dokument powinien być wypełniony i ręcznie podpisany a następnie zeskanowany)
lub pocztą tradycyjną na adres: Bursa Szkolna ul. Św. Ducha 10, 62-045 Pniewy.
Druki wniosków oraz załączników są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Deklaracje kontynuowania pobytu

2 czerwca 2020

Drodzy Rodzice i Wychowankowie,

informujemy, że deklaracje o kontynuowaniu zamieszkania
w Bursie Szkolnej w Pniewach w roku szkolnym 2020/2021
należy składać na druku, który jest dostępny
na stronie internetowej bursy w zakładce Rekrutacja.
Deklaracje mogą być składane osobiście w bursie, przesłane pocztą elektroniczną na adres: bursa_szkolna_pniewy@interia.pl
(konieczny skan dokumentu)
lub pocztą tradycyjną  na adres:
Bursa Szkolna w Pniewach
ul. św. Ducha 10,
62-045 Pniewy

2 czerwca 2020

W związku z przedłużeniem czasu
zdalnego nauczania
bursa nieczynna do końca roku szkolnego.