Dokumenty dla rodziców

Przy rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni zostaną poproszeni o podpisanie następujących dokumentów. Można je pobrać i wypełnić w domu a wypełnione przywieźć w poniedziałek. Ułatwi to kwaterowanie.

Jednocześnie wychowankowie zobowiązani są do wypełnienia karty informacyjnej.

Wychowankowie uczestniczący w stałych zajęciach pozalekcyjnych, związanych z nieobecnością w czasie nauk własnych zobowiązani są do wypełnienia zwolnienia stałego.

Niepełnoletni wychowankowie pragnący korzystać z siłowni zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody.

Możliwość komentowania jest wyłączona.