Dokumenty dla rodziców

Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Wniosek do bursy

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Deklaracja kontynuacji pobytu

 

Przy kwaterowaniu rodzice/opiekunowie prawni zostaną poproszeni o podpisanie następujących dokumentów. Można je pobrać i wypełnić w domu a wypełnione przywieźć w poniedziałek. Ułatwi to kwaterowanie.

Jednocześnie wychowankowie zobowiązani są do wypełnienia karty informacyjnej.

Wychowankowie uczestniczący w stałych zajęciach pozalekcyjnych, związanych z nieobecnością w czasie nauk własnych zobowiązani są do wypełnienia zwolnienia stałego.

Niepełnoletni wychowankowie pragnący korzystać z siłowni zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody.

 

W dniu zakwaterowania należy okazać dowód wpłaty kaucji w wysokości 100 zł (kaucję należy wpłacić po uzyskaniu informacji o przyjęciu do bursy).

Dane do wpłaty kaucji:

Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
95907200022005050109870001
Tytułem: kaucja za ……….. (imię i nazwisko wychowanka)

Możliwość komentowania została wyłączona.