Oferta

Opłaty w Bursie Szkolnej w Pniewach

Opłaty za zakwaterowanie uczniów *1

Opłaty za zakwaterowania młodzieżowych  i dziecięcych grup zorganizowanych *2

Opłaty za zakwaterowanie dla osób indywidualnych*2

Opłaty za posiłki*3

Uwagi

*1 Uchwała Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 29 czerwca 2017r.

*2 Zarządzenie Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 23 października 2017r.

*3 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach z marca 2018r.

 

Ceny podane są brutto. Zasady naliczania podatku VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.