Ogłoszenie dla rodziców uczestników II turnusu półkolonii

8 lipca 2020

Faktury za udział w II turnusie półkolonii będą do odbioru

w biurze bursy 15 lipca w godzinach 7.00 – 15.00.

Wpłat dokonujemy do 17 lipca na konto bankowe.

Rodzice (prawni opiekunowie) przy odbiorze faktur będą zobowiązani

do podpisania niezbędnych dokumentów.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00 – 15.00.

Dzieci przyprowadzamy do sal przypisanych od godziny 8.50 i odbieramy do godziny 15.00.

Ogłoszenie dla rodziców uczestników półkolonii

29 czerwca 2020

Lista dzieci zakwalifikowanych na I turnus półkolonii została wywieszona
na tablicy ogłoszeń Bursy Szkolnej.

Faktury za udział będą do odbioru w biurze bursy  1 lipca w godzinach 7.00 – 15.00.
Wpłat dokonujemy do 3 lipca na konto bankowe.
Rodzice (prawni opiekunowie) przy odbiorze faktur będą zobowiązani
do podpisania niezbędnych dokumentów.
Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00 – 15.00.
Dzieci przyprowadzamy do sal przypisanych do danej grupy od godziny 8.50 i odbieramy do godziny 15.00.

Odbiór rzeczy osobistych z Bursy

3 czerwca 2020

Drodzy Wychowankowie!

Informuję, że należy odebrać  rzeczy osobiste pozostawione w bursie.
Zainteresowanych zapraszam w codziennie do godziny 15.

Przy okazji można pozostawić deklarację kontynuacji pobytu w bursie na przyszły rok szkolny.
Mariusz Kalemba
Kierownik Bursy Szkolnej w Pniewach

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

2 czerwca 2020

Drodzy Rodzice i Kandydaci do zamieszkania w bursie
Informujemy, że rekrutacja do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2020/2021 odbywa się zgodnie z kalendarzem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Kandydaci do bursy składają w biurze bursy wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami (zgodnie z kryteriami przewidzianymi w Ustawie Prawo Oświatowe).
Dopuszczalne jest przesyłanie drogą elektroniczną na adres: bursa_szkolna_pniewy@interia.pl (dokument powinien być wypełniony i ręcznie podpisany a następnie zeskanowany)
lub pocztą tradycyjną na adres: Bursa Szkolna ul. Św. Ducha 10, 62-045 Pniewy.
Druki wniosków oraz załączników są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Deklaracje kontynuowania pobytu

2 czerwca 2020

Drodzy Rodzice i Wychowankowie,

informujemy, że deklaracje o kontynuowaniu zamieszkania
w Bursie Szkolnej w Pniewach w roku szkolnym 2020/2021
należy składać na druku, który jest dostępny
na stronie internetowej bursy w zakładce Rekrutacja.
Deklaracje mogą być składane osobiście w bursie, przesłane pocztą elektroniczną na adres: bursa_szkolna_pniewy@interia.pl
(konieczny skan dokumentu)
lub pocztą tradycyjną  na adres:
Bursa Szkolna w Pniewach
ul. św. Ducha 10,
62-045 Pniewy

2 czerwca 2020

W związku z przedłużeniem czasu
zdalnego nauczania
bursa nieczynna do końca roku szkolnego.

27 kwietnia 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej bursa nieczynna do 24 maja 2020 roku.

9 kwietnia 2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
bursa nieczynna do 26 kwietnia 2020 roku

Życzenia

8 kwietnia 2020

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Niech zbliżające się Święta Wielkanocne
staną się źródłem wzmacniania ducha
a Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni wszystkich pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.