Rekrutacja

Kandydaci do bursy składają w biurze bursy

wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami

(zgodnie z kryteriami przewidzianymi w Ustawie Prawo Oświatowe)

do 11 lipca 2019 roku

– Wniosek do bursy

Wniosek 2019

– Deklaracja kontynuacji pobytu

Deklaracja

– Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie 1

– Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie 2

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.