Dokumenty niezbędne przy zakwaterowaniu

24 sierpnia 2023

W dniu zakwaterowania konieczne jest podpisanie przez rodziców/ opiekunów prawnych wychowanków niepełnoletnich umowy oraz innych dokumentów obowiązujących w bursie.
(Wychowankowie pełnoletni podpisują wszystkie dokumenty samodzielnie).
W celu ułatwienia pracy wychowawcom kwaterującym ww. dokumenty można pobrać i wypełnić w domu.
Wychowankowie kontynuujący pobyt mogą je przywieźć i wtedy nie jest konieczna obecność rodziców/opiekunów prawnych w dniu zakwaterowania.

Bez podpisanych dokumentów żaden wychowanek nie zostanie zakwaterowany. 

Przypominamy także wychowankom po raz pierwszy przyjeżdżającym do bursy o konieczności przedstawienia dowodu wpłaty kaucji w dniu kwaterowania. 

Dane do wpłaty kaucji:

Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
95907200022005050109870001
Tytułem: kaucja za ……….. (imię i nazwisko wychowanka)

Wychowankowie niepełnoletni 

Wychowankowie pełnoletni 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *