Dokumenty niezbędne przy zakwaterowaniu

23 sierpnia 2022

W dniu zakwaterowania konieczne jest podpisanie przez rodziców/ opiekunów prawnych wychowanków niepełnoletnich umowy oraz innych dokumentów obowiązujących w bursie.
(Wychowankowie pełnoletni podpisują wszystkie dokumenty samodzielnie).
W celu ułatwienia pracy wychowawcom kwaterującym ww. dokumenty można pobrać i wypełnić w domu.
Wychowankowie kontynuujący pobyt mogą je przywieźć i wtedy nie jest konieczna obecność rodziców/opiekunów prawnych w dniu zakwaterowania.

Bez podpisanych dokumentów żaden wychowanek nie zostanie zakwaterowany. 

Przypominamy także wychowankom po raz pierwszy przyjeżdżającym do bursy o konieczności przedstawienia dowodu wpłaty kaucji w dniu kwaterowania. 

Wychowankowie niepełnoletni 

 • Umowa zakwaterowania – konieczna w dwóch egzemplarzach (PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI)
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Oświadczenia dotyczące funkcjonowania wychowanka w bursie
 • Zgoda na leczenie
 • Informacja o stałych lekach przyjmowanych przez wychowanka
 • Karta informacyjna
 • Zwolnienie stałe (dla wychowanków uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych)
 • Zgoda na korzystanie z siłowni (dla zainteresowanych wychowanków)

Wychowankowie pełnoletni 

 • Umowa zakwaterowania – konieczna w dwóch egzemplarzach (PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI)
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Oświadczenia dotyczące funkcjonowania wychowanka w bursie
 • Zgoda na leczenie
 • Informacja o stałych lekach przyjmowanych przez wychowanka
 • Karta informacyjna
 • Zwolnienie stałe (dla wychowanków uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych)
 • Oświadczenie siłownia (dla zainteresowanych wychowanków)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *