Ogłoszenie dla rodziców uczestników II turnusu półkolonii

8 lipca 2020

Faktury za udział w II turnusie półkolonii będą do odbioru

w biurze bursy 15 lipca w godzinach 7.00 – 15.00.

Wpłat dokonujemy do 17 lipca na konto bankowe.

Rodzice (prawni opiekunowie) przy odbiorze faktur będą zobowiązani

do podpisania niezbędnych dokumentów.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00 – 15.00.

Dzieci przyprowadzamy do sal przypisanych od godziny 8.50 i odbieramy do godziny 15.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *