Spotkanie profilaktyczne

8 lutego 2018 | Autor tekstu: Katarzyna Szczepaniak

W środę 31 stycznia wychowanków  bursy odwiedził pan Zenon Puk, przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Spotkanie to było elementem realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego a jego głównym celem było uzmysłowienie młodym ludziom zgubnego wpływu alkoholu.

Pan Puk, jako wieloletni praktyk w pracy profilaktycznej, przekazał młodzieży wiele cennych informacji. Przytaczając przykłady z własnego życia zwrócił uwagę na destrukcyjny wpływ alkoholu i innych używek na życie rodzinne. Spotkanie z panem Zenonem bardzo zainteresowało młodzież o czym świadczyły dyskusje po jego zakończeniu i indywidualne rozmowy z prelegentem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *