Zakwaterowanie 2021

20 sierpnia 2021

Zebranie organizacyjne

dla rodziców wychowanków po raz pierwszy

mieszkających w bursie

odbędzie się w 31 sierpnia 2021 roku

o godzinie 17.00.

 

Wychowanków kontynuujących pobyt zapraszamy od godziny 19.00 do 21.00.

 

  1. Do bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
  2. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas rodzice/opiekunowie prawni wychowanka nie posyłają go do bursy i są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  3. Na teren mieszkalny wstęp mają tylko i wyłącznie wychowankowie. Zasada ta będzie obowiązywała przez cały rok szkolny.
  4. Po każdorazowym wejściu do budynku bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej.
  5. Na terenie bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników bursy.
  6. Do bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd. (informacja w regulaminie).
  7. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli, prześcieradła i poszewek, rzeczy osobistych, własnych środków higienicznych oraz sztućców, talerzyka, miski i kubka dla własnego użytku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
  8. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 dostępnej na stronie internetowej Zespołu Szkół w Pniewach.

W dniu zakwaterowania należy okazać dowód wpłaty kaucji w wysokości 100 zł. Wychowankowie kontynuujący pobyt, którzy w czerwcu nie wnioskowali o zwrot kaucji nie muszą przywozić potwierdzenia wpłaty, bo kaucja jest na ich kontach.
Dane do wpłaty kaucji: Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach
95907200022005050109870001
Tytułem: kaucja za ……….. (imię i nazwisko wychowanka)

W celu ułatwienia kwaterowania wychowankowie pełnoletni/ rodzice wychowanków niepełnoletnich proszeni są o przywiezienie wypełnionych i podpisanych dokumentów (nie jest to warunek konieczny, ale usprawni pracę wychowawców)

Wychowankowie niepełnoletni

Wychowankowie pełnoletni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *