Zapraszamy na kolonie i półkolonie

25 maja 2022

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI

1. Karta kwalifikacyjna

2. Zgoda na leczenie

3. Oświadczenia rodziców

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Obowiązek informacyjny – RODO 

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI

1. Karta kwalifikacyjna

2. Zgoda na leczenie

3. Oświadczenia rodziców

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Obowiązek informacyjny – RODO 

REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REKRUTACJI

1. Karta kwalifikacyjna

2. Zgoda na leczenie

3. Oświadczenia rodziców

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. Obowiązek informacyjny – RODO 

6. Zgoda na samodzielny powrót dziecka/ powrót pod opieką innej osoby niż rodzic/opiekun prawny

7. Zgoda na udział w wycieczkach 

Regulamin rekrutacji uczestników kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej w Pniewach

 1. Półkolonie odbywają się w dziesięciodniowych turnusach w terminach określanych każdorazowo przez organizatora.
 2. W każdym turnusie uczestniczyć może 20 dzieci w wieku 12 – 15 lat.
 3. O udział w zorganizowanych formach wypoczynku mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący Gminę Pniewy lub uczący się w szkołach prowadzonych przez Gminę Pniewy.
 4. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Pniewach, fanpage Bursy, stronie Urzędu Miasta oraz plakatach dostarczonych do szkół prowadzonych przez Gminę Pniewy.
 5. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji winna się ukazać przynajmniej miesiąc przed datą rozpoczęcia wypoczynku.
 6. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na kolonię zostanie umieszczona na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Pniewach oraz tablicy ogłoszeń placówki minimum 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 7. Osoby zainteresowane udziałem w kilku turnusach oraz niespełniające kryterium wieku zostają zapisane na listę rezerwową.
 8. Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach (m.in. negatywna opinia uczestnika z poprzednich półkolonii lub wniosek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach) nabór może odbyć się poza kolejnością.
 9. Po wyczerpaniu limitu miejsc kandydaci zostają wpisani na listę rezerwową.
 10. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w koloniach składają w biurze bursy komplet dokumentów rekrutacyjnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej bursy. Istnieje także możliwość pobrania dokumentów w biurze bursy.
 11. W przypadku zakwalifikowania kandydata na kolonie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania opłaty za udział dziecka w koloniach w terminie określonym przez organizatora na fakturze. Faktury rodzice odbierają w biurze bursy w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu lub w innym określonym przez organizatora.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolonii w trakcie trwania opłata nie jest zwracana.

 

Regulamin rekrutacji uczestników półkolonii organizowanych w Bursie Szkolnej w Pniewach

 1. Półkolonie odbywają się w tygodniowych turnusach w terminach określanych każdorazowo przez organizatora.
 2. W każdym turnusie uczestniczyć może 24 dzieci od ukończonej klasy I do ukończonej klasy IV szkoły podstawowej
 3. O udział w zorganizowanych formach wypoczynku mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący Gminę Pniewy lub uczący się w szkołach prowadzonych przez Gminę Pniewy.
 4. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Pniewach, fanpage Bursy, stronie Urzędu Miasta oraz plakatach dostarczonych do szkół prowadzonych przez Gminę Pniewy.
 5. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji winna się ukazać przynajmniej miesiąc przed datą rozpoczęcia wypoczynku.
 6. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię zostanie umieszczona na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Pniewach oraz tablicy ogłoszeń placówki minimum 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 7. Rodzice mogą zapisać dziecko na jeden turnus.
 8. Osoby zainteresowane udziałem w kilku turnusach oraz niespełniające kryterium wieku zostają zapisane na listę rezerwową.
 9. Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach (m.in. negatywna opinia uczestnika z poprzednich półkolonii lub wniosek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach) nabór może odbyć się poza kolejnością.
 10. Po wyczerpaniu limitu miejsc kandydaci zostają wpisani na listę rezerwową. Obejmuje ona również osoby zainteresowane udziałem w więcej niż jednym turnusie.
 11. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach składają w biurze bursy komplet dokumentów rekrutacyjnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej bursy. Istnieje także możliwość pobrania dokumentów w biurze bursy.
 12. W przypadku zakwalifikowania kandydata na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania opłaty za udział dziecka w półkoloniach w terminie określonym przez organizatora na fakturze. Faktury rodzice odbierają w biurze bursy w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu lub w innym określonym przez organizatora.
 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkolonii po ich rozpoczęciu opłata nie jest zwracana. To samo dotyczy nieobecności dziecka w poszczególnych dniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *